Chương 1: Sự điện Li – đầy đủ các dạng (có đáp án)

0

Sự điện li là chương mở đầu Hóa Học lớp 11, phần này cũng có trong kì thi THPT Quốc Gia nên các em đừng bỏ lỡ và cố gắng học tốt nhé!

Tải tài liệu: Sự điện li – Phân dạng bài tập và ví dụ

Để học tốt phần này, các em nhớ làm nhiều bài tập và nắm vững lí thuyết nhé. Các em có thể tải thêm tài liệu Hóa Học lớp 11 từ A – Z về để ôn tập thêm vững chắc kiến thức nữa nha.

Thông tin về tài liệu:

Tên tài liệu: Chương 1: Sự Điện Li – Phân dạng bài tập và ví dụ minh họa 

Định dạng: File PDF – có đáp án – gồm 13 trang

Biên soạn: thầy Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Giới thiệu: thầy Thành – hệ thống TYHH & Học 68

Hệ thống tài liệu và học Online của TYHH:

Cộng đồng TYHH trên facebook:

Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn! 

 

Một số bài tập trong tài liệu Sự điện li – Phân loại bài tập và ví dụ minh họa:

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M.      B. 0,20M.     C. 0,30M.   D. 0,40M.

Ví dụ 2: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl, H+ trong dung dịch X lần lượt là

A. 0,2; 0,2; 0,2. B. 0,1; 0,2; 0,1.

C. 0,2; 0,4; 0,2.       D. 0,1; 0,4; 0,1.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,30M.    D. 0,40M.

Câu 2: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,45M là

A. 0,45M. B. 0,90M. C. 1,35M.  D. 1,00M.

Câu 3: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu?

A. 0,23M. B. 1M.    C. 0,32M.    D. 0,1M.

Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OHtrong dung dịch X là

A. 0,65M. B. 0,55M. C. 0,75M.   D. 1,5M.

Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl có trong dung dịch tạo thành là

A. 0,5M. B. 1M.   C. 1,5M.    D. 2M.

Chúc các em học tốt và đạt điểm thật cao trong mọi kì thi nhé!

Bình luận