6 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 | FULL

0

Mục lục:

Phần 1: Chuyên đề
Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ
Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon no
Chuyên đề 3 : Hiđrocacbon không no
Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên                                                       
Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol
Chuyên đề 6 : Anđehit – Xeton – Axitcacboxylic
Phần 2 : Đáp án

Download tài liệu: BẤM VÀO ĐÂY

Giới thiệu:

Đây là một tài liệu hay của thầy Nguyễn Minh Tuấn – giúp các em có thể ôn tập lại toàn bộ chương trình Hóa Hữu Cơ 11 trước khi bước vào kỳ thi THPT QUỐC GIA 2019. Các em học sinh lớp 11 cũng có thể học sử dụng để học tập trong suốt học kỳ hai sắp tới nhé!

Chúc các em học tốt!

Tham gia group Tài liệu VIP nhận nhiều tài liệu hơn nữa nhé!
https://www.facebook.com/groups/tyhhVIP/

Bình luận