[PDF] – Tìm công thức muối Amoni Hữu Cơ

0

+  Muối amoni của axit vô cơ :
CH3NH3NO3, C6H5NH3Cl, CH3NH3HCO3, (CH3NH3)2CO3, CH3NH3HSO4, (CH3NH3)2SO4, (NH4)2CO3,…

+  Muối amoni của axit hữu cơ :
HCOOH3NCH3, CH3COOH3NCH3, CH3COONH4, HCOONH4, CH3COOH3NC2H5, CH2=CHCOOH3NCH3, H4NCOO–COONH4,…

✓ Tải tài liệu: Biện luận tìm công thức muối Amoni hữu cơ

✓ Hoặc: bấm vào đây

Giới thiệu về tài liệu:

➤ Tên tài liệu: Biện luận tìm tìm công thức muối Amoni hữu cơ

➤ Định dạng: PDF – 19 trang A4

➤ Biên soạn: thầy Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

➤ Dùng cho: Học sinh lớp 12 và ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

Bình luận